Kontakt informacije:

D.O.O. Mediteran reklame
Žrtava fašizma bb, zaobilaznica(BSP)
85310 Budva
PIB:02380463
PDV: 81/00879-2
Tel/Fax: 033/458-631
E-mail: office@mediteranreklame.com

 

 

Izvršni direktor:

Blažo Rađenović

 

Zamjenik direktora:

Bojana Drakulić

e-mail: bojana.drakulic@mediteranreklame.com

 

Rukovodilac pravne službe:

Bojan Nikolić

e-mail: bojan.nikolic@mediteranreklame.com

 

Rukovodilac ekonomsko finansijskog sektora:

Marija Huter

e-mail: marija.huter@mediteranreklame.com

 

Rukovodilac sektora za u upravljanje reklamnim prostorom:

Nataša Malovrazić

e-mail: natasa.malovrazic@mediteranreklame.com