Saopštenje za javnost


Agenicja za spriječavanje korupcije


Obaveze organa vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja 2018.godina