Saopštenje za javnost


Agenicja za spriječavanje korupcije

Obaveze organa vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", broj 52/2014 od 24.decembra 2014.g.)

 

 

Program reklamnih objekata

Obavještavaju se svi zainteresovani koji žele da postave reklamne objekte sa fundiranim postoljem (bilbordi, citylight-ovi) na teritoriji opštine Budva da podnesu Zahtjeve radi izrade Plana privremenih objekata u reklamnom prostoru koji će biti usvojen na sjednici SO Budva.

Zahtjevi koji budu realni i opravdani biće inkorporirani u Program privremenih objekata u reklamnom prostoru.